HVS felülvizsgálat 2011, 2013
LEADER
LEADER 2013
Helyi Bíráló Bizottság
III. tengely Falumegújítás
III. tengely Vidéki örökség
III. tengely Mikrovállalkozás
III. tengely Turisztika
Rendezvények
Elnökség
Tagok
Találkozók anyagai, jegyzőkönyvek
Felügyelő Bizottság
Tagok
Működési költségek
Munkaszervezet
Elérhetőségek
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
FÓRUM
név:
jelszó:

   Az Elnökség feladata:

a)      a Közgyűlések között irányítja az Egyesület munkáját;

b)      kezeli az Egyesület működése során felhalmozódott vagyont;

c)      intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, jóváhagyja a tagfelvételi kérelmeket;

d)     hozzájárulási jogot gyakorol az Egyesülettel történő munkaviszony létesítéséhez;

e)      javaslatot tesz a Közgyűlés napirendjére;

f)       beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;

g)      végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza, és dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;

h)      a tagsági díj összegének és a fizetés rendjének megállapítása, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése;

i)        elkészíti az Egyesület éves költségvetését és pénzügyi tervét, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti azokat;

j)        az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnökségi beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintést biztosít az érdeklődők részére;

k)      elkészíti a közhasznúsági jelentés tervezetét, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti azt;

l)        biztosítja az Egyesület működésének nyilvánosságát;

m)    képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe;

n)      dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával összefüggő kérelmek elfogadásáról, esetleges visszautalásáról;

o)      dönt az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról;

p)      utasítja az Elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására;

q)      jóváhagyja a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), javaslatot tesz annak módosítására.

 

 

Csatolt fájlok:
 ·Alapszabály
 ·Tagfelvételi kérelem
 ·Taglista
Vasi Őrtorony Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kormányzati Portál Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Építési Normagyüjtemény Gépkatalógus
Impresszum Jogi Nyilatkozat Adatvédelem