HVS felülvizsgálat 2011, 2013
LEADER
LEADER 2013
Helyi Bíráló Bizottság
III. tengely Falumegújítás
III. tengely Vidéki örökség
III. tengely Mikrovállalkozás
III. tengely Turisztika
Rendezvények
Elnökség
Tagok
Találkozók anyagai, jegyzőkönyvek
Felügyelő Bizottság
Tagok
Működési költségek
Munkaszervezet
Elérhetőségek
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
FÓRUM
név:
jelszó:


Meghívó Elnökségi ülésre

időpont: 2010.05.31. 15.00

Helye: Munkaszervezeti iroda, Körmend, Rákóczi F. u. 38.

Napirendi pont:

1.       Tájékoztató az utolsó közgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkáról, eseményekről.

2.      Döntés Leader célterületekre benyújtott pályázatok támogatásáról.

3.      2009. évi közhasznúsági jelentés és éves beszámoló megtárgyalása.

4.      Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntések előkészítése. (zárt ülés)

5.      Egyebek.
Emlékeztető a  2009. március 31-én tartott elnökségi ülésről

Tóth László Ödönné, munkaszervezet-vezető tájékoztatta az elnökséget a munkaszervezet által eddig elvégzett feladatokról. Ismertette erre az időszakra vonatkozó munkatervet, ennek értelmében az egyesület illetve a munkaszervezet előtt álló feladatokat. A tájékoztató során megemlítésre került, hogy az MVH rögzítette a benyújtott kérelmeket, megkezdte azok hiánypótoltatását, valamint az előzetes helyszíni szemléket. Sütő Kálmán elmondta, hogy nagy feladat elé nézünk, mely a HVS felülvizsgálata. Ehhez kapcsolódóan a munkaszervezet munkatársai ismertették javaslataikat, valamint a LEADER jogcímeket. Annak érdekében, hogy a HVS véglegesítése megtörténjen, további ülések összehívásában állapodtak meg a jelenlevők. Az ülés során benyújtott tagfelvételi kérelmek kerültek elfogadásra.
Emlékeztető a 2009. január 21-én tartott elnökségi ülésről 

Az ülés elsődleges célja a döntés meghozatalának előkészítése volt, a benyújtott és eddig lepontozott támogatási kérelmek vonatkozásában. Ennek értelmében a munkaszervezet munkatársai ismertették a benyújtott kérelmeket, külön - külön, jogcímekre bontva. Tájékoztatták a jelenlevőket az adott projekt céljáról. Vizsgálták a szakmai szempontokat, komplexitást, horizontalitást, a projekt pénzügyi tervét, valamint a működési és fenntarthatósági tervét. Így minden információ rendelkezésre állt ahhoz, hogy az elnökség következő ülésén sor kerüljön a döntések meghozatalára, támogatási rangsor összeállítására.
Emlékeztető a 2008. december 16-án tartott elnökségi ülésről

A jelenlevők a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. feltételeit tartották a legkedvezőbbnek a hitelfelvétel szempontjából, így egyhangúan arról határoztak, hogy a kölcsönszerződés megkötésére velük kerüljön sor. Tovább folytatódott a munkaszervezet működésével kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek megtárgyalása, melynek keretében Tóth László Ödönné a munkaszervezet vezetője ismertette elképzeléseit a munkaszervezet működését illetően. Döntés született további egy fő alkalmazásának szükségességéről. Egyebek között téma volt a 2008. évi tagdíjak rendezésének módja, valamint a kérelmek benyújtásával kapcsolatban merültek fel kérdések.
Emlékeztető a 2008. december 8-án tartott elnökségi ülésről

 Az ülés az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Pénzkezelési Szabályzatának megtárgyalásával vette kezdetét. Az egyes pénzintézetek ajánlatának ismertetése után a hitelfelvétel kérdése került megvitatásra. Ezt követően a munkaszervezettel kapcsolatos személyi és tárgyi kérdésekről esett szó. Végül újabb tagfelvételi kérelmek elfogadására került sor.Emlékeztető a 2008. október 30-án tartott elnökségi ülésről

Sütő Kálmán, az egyesület elnöke tájékoztatta az elnökséget az egyesület bírósági bejegyzésének eredményességéről, a Vasi Őrtorony Helyi Vidékfejlesztési Stratégia támogatásáról. Elmondta, hogy megtörtént az együttműködési megállapodás aláírása is, mely a létrejövő munkaszervezet feladatait határozza meg. Az ülés folyamán döntés született a munkaszervezet felállításáról. Ezt követően a költségvetés megtárgyalására került sor. Az elnök ismertette a kérelmek kezelésénél alkalmazandó pontozási rendszert. Utolsó napirendi pontként 5 tagfelvételi kérelem jóváhagyása történt meg.

 

Csatolt fájlok:
 ·Elnökségi 2012.01.20
 ·Elnökségi 2012.01.30
 ·Elnökségi 2012.04.18
 ·Elnökségi 2012.05.09
 ·Elnökségi 2012.05.24
 ·Elnökségi 2012.07.27
 ·Elnökségi 2012.11.26
 ·Elnökségi 2012.12.03
 ·Elnökségi 2012.12.20
 ·Elnökségi 2013.03.27
 ·Elnökségi 2013.04.08
 ·Elnökségi 2013.05.08
 ·Elnökségi 2013.05.14
 ·Elnökségi 2013.05.27
 ·Elnökségi 2013.05.30
 ·Elnökségi 2013.09.16
 ·Elnökségi 2013.09.30
 ·Elnökségi 2013.11.07
 ·Elnökségi 2013.11.25
 ·Elnökségi 2013.12.09
 ·Elnökségi_2014.01.10
 ·Elnökségi_2014.01.30
 ·Elnökségi_2014.02.13.
 ·Elnökségi_2014.03.24.
 ·Elnökségi_2014.04.08
 ·Elnökségi_2014.05.29
 ·Közgyűlés 2012.01.30
 ·Közgyűlés 2012.05.30
 ·Közgyűlés 2013.01.14
 ·Közgyűlés 2013.04.10
 ·Közgyűlés 2013.05.30
 ·Közgyűlés 2013.09.19
 ·Közgyűlés_2014.05.31.
 ·Közgyülés_2014.01.30
Vasi Őrtorony Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kormányzati Portál Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Építési Normagyüjtemény Gépkatalógus
Impresszum Jogi Nyilatkozat Adatvédelem