HVS felülvizsgálat 2011, 2013
LEADER
LEADER 2013
Helyi Bíráló Bizottság
III. tengely Falumegújítás
III. tengely Vidéki örökség
III. tengely Mikrovállalkozás
III. tengely Turisztika
Rendezvények
Elnökség
Tagok
Találkozók anyagai, jegyzőkönyvek
Felügyelő Bizottság
Tagok
Működési költségek
Munkaszervezet
Elérhetőségek
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
FÓRUM
név:
jelszó:

Munkaszervezet feladatai:

ˇ         Az ÚMVP III. tengelyes nem horizontális intézkedései vonatkozásban a  kérelmek benyújtása előtt a LEADER HACS munkaszervezete biztosítja a kérelmezők részére a tájékoztatást az ÚMVP III. tengelyének nem horizontális intézkedéseiről (mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése), illetve a IV. tengely intézkedéseiről (továbbiakban: támogatott intézkedések).

ˇ         közreműködik a HVS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében, továbbképzésében a támogatott intézkedések vonatkozásában;

ˇ          tájékoztatási és információs tevékenységet végez a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek körében a HVS megvalósítása érdekében;

ˇ         a támogatott intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítést végez;

ˇ         segíti a területén lévő projektgazdákat a támogatási és kifizetési kérelmük összeállításában, valamint ez irányú konzultációt szervez, és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenységet folytat;

ˇ         az ügyfél meghatalmazása alapján rögzíti a támogatott intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmeket az ügyfélkapun, valamint az értékelési feladatok ellátása érdekében kiállítja a pontozási jegyzőkönyvet;

ˇ         a területén lévő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal kapcsolatot tart, szakmailag együttműködik;

ˇ         elvégzi az egyéb, IH által közvetlenül az ÚMVP végrehajtása érdekében az aktuális időszakra vonatkozóan meghatározott munkatervi feladatokat;

ˇ         a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált weboldalt működtet.

ˇ         az ÚMVP támogatott intézkedéseinek keretében benyújtott támogatási kérelmeket az ügyfélkapun keresztül az támogatási kérelem gazdája általi megbízás alapján elektronikusan rögzíti illetve minden kérelem vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtási időszakának, utolsó napjától számított 20 napon belül a pontozási jegyzőkönyvet elkészíti, és azt az MVH részére eljuttatja.

ˇ         a munkaszervezetnek nem feladata és kötelezettsége a teljes kérelem összeállítása, írása. Minden esetben azonban köteles teljes körű felvilágosítást nyújtani a projektgazda számára, illetve tájékoztatni a projektgazdát a kérelem esetleges hiányosságairól, valamint a projektgazda meghatalmazásának megfelelően a kérelmet az ügyfélkapus rendszerre feltölteni.2009. október 1-től a munkaszervezeten belül pályázatkezelő munkacsoport alakul. A munkacsoport feladata az MVH-val kötött delegálási megállapodás alapján az ÚMVP III. tengelyes nem horizontális intézkedései vonatkozásban a  kérelmek benyújtását követően az ÚMVP III. tengelyének nem horizontális intézkedéseire (mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése), illetve a IV. tengely jogcímeire benyújtott támogatási kérelmek és pályázatok teljes körű feldolgozása az MVH felügyelete alatt.

 

Csatolt fájlok:
 ·Álláspályázat II.
 ·Álláspályázat II.
Vasi Őrtorony Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kormányzati Portál Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Építési Normagyüjtemény Gépkatalógus
Impresszum Jogi Nyilatkozat Adatvédelem