HVS felülvizsgálat 2011, 2013
LEADER
LEADER 2013
Helyi Bíráló Bizottság
III. tengely Falumegújítás
III. tengely Vidéki örökség
III. tengely Mikrovállalkozás
III. tengely Turisztika
Rendezvények
Elnökség
Tagok
Találkozók anyagai, jegyzőkönyvek
Felügyelő Bizottság
Tagok
Működési költségek
Munkaszervezet
Elérhetőségek
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
FÓRUM
név:
jelszó:
2013.05.06


2013. április 10-én megalakult a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága (HBB)

HBB tagjai:
Sütő Kálmán
elnök
önkormányzati szféra
Perl János
alelnök
önkormányzati szféra
Kránicz Ferenc
tag
önkormányzati szféra
Varga Albin
tag
civil szféra
Pass Imre 
tag
üzleti szféra
Kohuth Miklós
tag
civil szféra
Kovács Ferenc
tag
üzleti szféra


HBB póttagok:
 Lakosi László póttag
üzleti szféra
 Varga Gyula póttag civil szféra
 Varga Dezső póttag
üzleti szféra
 Varga Károly Gyula póttag
civil szféra

2011.08.21.

Augusztus 18-án megalakult Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága (HBB).

HBB tagok

Varga Desző elnök üzleti szféra
Varga Albin alelnök civil szféra
Varga Károly Gyula tag civil szféra
Kovács Ferenc tag üzleti szféra
Pass Imre tag üzleti szféra

 

 

 

 

                                              
HBB póttagok:

Kohut Miklós pót tag

civil szféra

Varga Gyula pót tag civil szféra

 

 


 

A HBB a Leader kritériumrendszer alapján jogosult dönteni a Projekt adatlapokon kifejtett projektjavaslatok elfogadásáról. (A Leader kritériumrendszer és a Projekt adatlap honlapunk LEADER menüpontja alatt  a csatolt fájlok között találhatók.)http://vasiortorony.kx.hu/index.php?ugras=adatlap&lapszam=338

Kérjük, hogy projektjeiket a célterületnek megfelelő kritériumok figyelembevételével állítsák össze és nyújtsák be a projekt adatlapon!

A HBB döntéséről a projekt adatlap benyújtója a döntést követő 5 napon belül értesítést kap!

FONTOS! A HBB támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásának feltétele. E nélkül a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! 

A HBB döntése ellen jogorvoslatnak van helye! A döntéssel szemben a kézhezvételtől számított 5 napon belül van lehetőség fellebebzésre, melyet a Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület közgyűlésének címezve, a munkaszervezethez kell benyújtani (9901 Körmend, Pf.: 51)!


HBB ülések

Időpontja: 2011.09.10.; 2011.10.04.

Helye: Munkaszervezeti iroda / Körmend, Rákóczi u. 38./

A HBB  a benyújtott projektadatlapok számától függően köztes üléseket is tarthat,


HATÁRIDŐK
Projekt adatlapok benyújtásának határideje:
kisértékű projektek esetében: legkésőbb 2011. 09.05. (hétfő)
nem kisértékű projektek esetében: legkésőbb 2011. 09.29. (csütörtök)

A HBB ülésre az ülés napját megelőző 5. napig beérkezett projekt adatlapok terjeszthetők elő!
 
A projekt adatlapok esetleges javítására (hiba, vagy hányos benyújtás esetén) az ügyfél számára (az erre vonatkozó értesítés kézhezvételétől számítva)  5 munkanap áll rendelkezésre!
 
A HBB a benyújtott, javított projekt adatlapokról:
kisértékű projektek esetében legkésőbb  2011.09.10.-ig (szombat) köteles döntést hozni;
nem kisértékű projektek esetében pedig legkésőbb 2011. 10.04.-ig (kedd) köteles döntést hozni!

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy NE AZ UTOLSÓ NAPOKBAN NYÚJTSÁK BE PROJEKTADATLAPJAIKAT, mert a döntéshozatali határidőig előfordulhat, hogy nem érkeznek be a postán feladott dokumentumok  Lehetőség szerint személyes vagy email-es kapcsolattartást válasszanak  a kommunikáció során a postaival szemben, mert ez jóval gyorsabb, hatékonyabb!
 

Az ügyfelek jogai és kötelezettségei a projektjavaslatok benyújtása során

Kötelezettségek

  1. projektadatlap formanyomtatványának használata - ellenkező esetben a projektadatlap értékelés nélkül elutasításra kerül!
  2. a projekt adatlap határidőre történő benyújtása (lásd  a fenti információs blokkot!)
  3. hiányos kitöltés vagy hiba esetén a hiánypótlási határidőnek eleget tenni!

Jogok

  1. projekt adatlap - határidőn belüli - javítása
  2. a HBB döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás kezdeményezése a vonatkozó határidők betartása mellett
  3. elutasított projekt ötlet esetén új projekt adatlap benyújtása a projektadatlap beküldésére nyitva álló időszakon belül
  4. részvétel a HBB ülésein
Mind az ügyfelekre, mind a HBB-re és a LEADER HACS-ra vonatkozó jogok és kötelezettségek részletesen a HBB-nak eljárásrendjében és a LEADER pályázati felhívásban olvashatóak!
Ezeket az alábbiakban, a csatolt fájlok között találja meg!

Csatolt fájlok:
 ·HBB eljárásrendje
 ·Leader pályázati felhívás
Vasi Őrtorony Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kormányzati Portál Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Építési Normagyüjtemény Gépkatalógus
Impresszum Jogi Nyilatkozat Adatvédelem