HVS felülvizsgálat 2011, 2013
LEADER
LEADER 2013
Helyi Bíráló Bizottság
III. tengely Falumegújítás
III. tengely Vidéki örökség
III. tengely Mikrovállalkozás
III. tengely Turisztika
Rendezvények
Elnökség
Tagok
Találkozók anyagai, jegyzőkönyvek
Felügyelő Bizottság
Tagok
Működési költségek
Munkaszervezet
Elérhetőségek
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
FÓRUM
név:
jelszó:

Monitoring Adatszolgáltatás 2016!

2016. február 17. 14:05:51  nyomtatási kép

Tisztelt Projektgazdák!

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében 2007-2013 között támogatásban részesített projektgazdáknak támogatott projektjeik vonatkozásában, 2016. évben január 25. és március 4. között kötelesek teljesíteni a monitoring célú adatszolgáltatást, amennyiben a fenntartási kötelezettségük még tart. (A fenntartási kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától vagy az utolsó kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételétől számított 5 évig tart.)

A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthető! Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes feltételeket és tudnivalókat a 18/2009. (III.6.) FVM rendelet és az 1/2016. (I.22.) MVH közlemény tartalmazza.

 

FIGYELEM! A monitoring jelentés benyújtása az EMVA III. tengely Falumegújítás-és fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések és a IV. LEADER tengely intézkedések kedvezményezettjei számára, amennyiben az elektronikus felületen kitöltendő adatlap jelenik meg, minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy a vonatkozó MVH közlemény hogyan rendelkezik.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

 

Amennyiben a jelentést meghatalmazott, vagy technikai közreműködő nyújtja be az ügyfél helyett, az erről szóló nyilatkozatot a jelentés benyújtását megelőzően legalább 5 nappal el kell juttatni az MVH-hoz.

Kérdés esetén a Hivatal ügyfélszolgálata a 06-1-374-3603 és a 06-1-374-3604-es telefonszámokon, vagy az ugyfelszolgalat@mhv.gov.hu e-mail címen kereshető, de egyesületünk is a kedvezményezettek rendelkezésére áll a 0630/653-1457-es telefonszámon.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 A hozzászóláshoz regisztráció szükséges !

Vasi Őrtorony Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Kormányzati Portál Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Építési Normagyüjtemény Gépkatalógus
Impresszum Jogi Nyilatkozat Adatvédelem