Monitoring Adatszolgáltatás 2016!

2016-02-17 14:05:51


Tisztelt Projektgazdák!

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében 2007-2013 között támogatásban részesített projektgazdáknak támogatott projektjeik vonatkozásában, 2016. évben január 25. és március 4. között kötelesek teljesíteni a monitoring célú adatszolgáltatást, amennyiben a fenntartási kötelezettségük még tart. (A fenntartási kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától vagy az utolsó kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételétől számított 5 évig tart.)

A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthető! Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes feltételeket és tudnivalókat a 18/2009. (III.6.) FVM rendelet és az 1/2016. (I.22.) MVH közlemény tartalmazza.

 

FIGYELEM! A monitoring jelentés benyújtása az EMVA III. tengely Falumegújítás-és fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések és a IV. LEADER tengely intézkedések kedvezményezettjei számára, amennyiben az elektronikus felületen kitöltendő adatlap jelenik meg, minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy a vonatkozó MVH közlemény hogyan rendelkezik.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

 

Amennyiben a jelentést meghatalmazott, vagy technikai közreműködő nyújtja be az ügyfél helyett, az erről szóló nyilatkozatot a jelentés benyújtását megelőzően legalább 5 nappal el kell juttatni az MVH-hoz.

Kérdés esetén a Hivatal ügyfélszolgálata a 06-1-374-3603 és a 06-1-374-3604-es telefonszámokon, vagy az ugyfelszolgalat@mhv.gov.hu e-mail címen kereshető, de egyesületünk is a kedvezményezettek rendelkezésére áll a 0630/653-1457-es telefonszámon.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________